Nhà mua, nhà thuê hoặc nhà ở nhờ gì cũng được. Miễn có nơi để thỉnh thoảng bứt nút…ý quên bức xúc thì cũng có chổ để mà gào và ăn vạ tại chổ như Chí phèo…Tôi là Pensee Nguyễn. Chổ ở hiện tại là: Nơi buồn nhất hành tinh…đó là dzịt lam quê hương tôi mến yêu và tôi lập blog với WordPress chỉ vì nghe tin đồn là trang Multiply sắp xập…Tạm giới thiệu vậy nhá.


Advertisements